Studijski program

Nivo studija: Magistarske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku postdiplmskih studija, student će biti sposobljen da: - Prepoznaje važnost primjene menadžmenta u turizmu za konkurentnost turističke destinacije i turističkog proizvoda u okruženju; - Prepoznaje i analizira istraživanje tržišta u turizmu; - Razumije važnost planiranja efikasne turističke politike kao faktora uspješnog turističkog razvoja; - Razumije različite metode poslovnog odlučivanja u turizmu; - Analizira značaj kulturnog turizma; - Analizira i razumije metodologiju izrade projekata u turizmu - Analizira i ocjenjuje ekonomski položaj preduzeća u turizmu kao i sistem računovodstvene kontrole izvršenja poslovnih transakcija u turizmu; - Aplicira modele upravljanja turističkom destinacijom u cilju definisanja turističke ponude;