Obavještenja za predmete - TURIZAM


- STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
- MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA   20.09.2023
  Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024
- STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU   08.09.2023
  Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU   08.09.2023
  Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU   27.06.2023
  Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA   07.02.2023
  E-index ocjene
- PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS U TURIZMU   02.01.2023
  Termini završnog ispita
- MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA   22.12.2022
  E-index
- STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU   02.06.2021
  ISPITI / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- LIDERSTVO I PROFESIONALNI RAZVOJ   24.02.2021
  Nova objava - 24.02.2021 11:57
- STRATEGIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU   15.02.2021
  ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- KULTURNI TURIZAM   02.02.2021
  Predlog ocjena - studenti magistarskih studija
- TURISTIČKA VALORIZACIJA   02.02.2021
  Predlog ocjena - studenti magistarskih studija
- PRIMORSKI I PLANINSKI TURIZAM   02.02.2021
  Predlog ocjena - studenti magistarskih studija
- TURIZAM U EVROPSKOJ UNIJI   01.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
- STRATEGIJSKI MARKETING U TURIZMU   01.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
- PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS U TURIZMU   01.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
- LIDERSTVO I PROFESIONALNI RAZVOJ   27.01.2021
  Nova objava - 27.01.2021 13:24
- LIDERSTVO I PROFESIONALNI RAZVOJ   26.01.2021
  Nova objava - 26.01.2021 18:17
- LIDERSTVO I PROFESIONALNI RAZVOJ   23.01.2021
  Nova objava - 23.01.2021 11:06
- CRNA GORA U PUTOPISIMA   20.01.2021
  Termini ispita
- PRIMORSKI I PLANINSKI TURIZAM   20.01.2021
  Termin završnog ispita
- KOMUNIKACIJA U KULTURI I UMJETNOSTI   20.01.2021
  Termini ispita
- KULTURNI TURIZAM   20.01.2021
  Termin završnog ispita
- LIDERSTVO I PROFESIONALNI RAZVOJ   18.01.2021
  Nova objava - 18.01.2021 11:54
- TURIZAM U EVROPSKOJ UNIJI   13.01.2021
  Termin završnog ispita
- STRATEGIJSKI MARKETING U TURIZMU   13.01.2021
  Termin završnog ispita
- PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS U TURIZMU   13.01.2021
  Termin završnog ispita
- LIDERSTVO I PROFESIONALNI RAZVOJ   31.12.2020
  Nova objava - 31.12.2020 11:19
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   27.12.2020
  Konsultacije
- LIDERSTVO I PROFESIONALNI RAZVOJ   22.12.2020
  Nova objava - 22.12.2020 11:05
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   14.12.2020
  Konsultacije
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   08.12.2020
  Obavještenje- Termin polaganja kolokvijuma
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   06.12.2020
  Konsultacije
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   30.11.2020
  Konsultacije
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   23.11.2020
  Konsultacije
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   16.11.2020
  Konsultacije
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   09.11.2020
  Konsultacije
- UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU   04.11.2020
  Konsultacije
- TURISTIČKA POLITIKA   14.10.2020
  ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA   10.10.2020
  ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
- MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA   15.02.2020
  CULTURWB - KOTOR
- LIDERSTVO I PROFESIONALNI RAZVOJ   31.12.2019
  Rezultati kolokvijuma
- MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA   25.04.2019
  CULTURWB LLL
- MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA   14.04.2019
  CULTURWB - TBILISI
- STRATEGIJSKI MARKETING U TURIZMU   30.01.2019
  Promjena termina ispita sa 05.02. na petak, 08.02.2019.

1 | 2