Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

ISHODI UČENJA ZA SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE • vlada ruskim ― kao prvim stranim jezikom i drugim stranim jezikom ― po izboru (zna gramatiku, leksiku i fonetiku,vlada pragmatičkim i diskursivnim aspektima na nivou C2 (za ruski) i C1(drugi strani jezik) (vlada sa sve četiri vještine ― slušanje, govor, čitanje i pisanje) u skladu sa Evropskim jezičkim portfoliom za strane jezike • efikasno komunicira na ruskom jeziku u pismenom i usmenom vidu u različitim jezičkim registrima i komunikativnim situacijama • sprovodi analizu i sintezu jezičkih činjenica, književnih i drugih tekstova, kritički analizira osnovna književna djela i sposoban je da koristi književnoumjetnički tekst u različitim aspektima nastave • razumije i uvažava kulturnu i jezičku različitost između svoje zemlje i zemlje čiji jezik proučava i pokazuje odnos poštovanja u interkulturnoj komunikaciji • primjenjuje sociokulturna znanja sa ciljem efikasne i uspješne komunikacje • prevodi sa ruskog jezika i na ruski jezik tekstove različitih žanrova • izvodi nastavu ruskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi primjenjujući adekvatnu metodiku nastave u skladu sa postojećim obrazovnim standardima u Crnoj Gori i evropskim tendencijama • kreira sopstvene pismene tekstove i prezentacije u okviru završnog rada ili posebnog istra¬živanja, javno ih izlaže i brani