SPECIJALNI KURS IZ RUSKE KNJIŽEVN.(REALIZAM,ROMAN)


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: ― konkretnije tumači značaj romanesknog opusa Dostojevskog i Tolstoja u ruskoj književnosti; ― analizira najznačajnije romane Dostojevskog, ”Zločin i kazna” i ”Braća Karamazovi”; ― analizira najznačajnije romane Tolstoja ”Rat i mir” i ”Ana Karenjina”; ― komparativnom analizom ukaže na dodirne tačke poetike ova dva pisca, i njihov doprinos mjestu ruske književnosti u okvirima svjetske literature; ― koristeći metode tumačenja romana Dostojevskog i Tolstoja, uspješnije analizira druga prozna ostvarenja ruske literature.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILONA SIMOVIĆ2x1
3S+2P