Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: ― vlada sa sve četiri vještine ruskog jezika (slušanje, govor, čitanje i pisanje na nivou C1) ― poznaje konceptualnu i jezičku sliku svijeta izvornih govornika ruskog jezika ― identifikuje jezičke jedinice sa kulturnom konotacijom ― koristi potencijal jezika za postizanje komunikativnih ciljeva, uticaj na sagovornika (izražavanje stavova, slaganje⁄neslaganje, želju, molbu, zahtjev) ― vlada vještinom lingvoprevodilačke analize teksta sa ruskog jezika i na ruski jezik ― samostalno koristi odgovarajuće udžbenike i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA4x1
3S+2P
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA2x1
3S+2P
ANA PEJANOVIĆ2x1
4B+3S+2P

Zaključne ocjene

On-line čas - 12.10.2020 19:09

Nova objava - 30.12.2018 20:27

Rezultati kolokvijuma - prevod sa ruskog jezika

Nova objava - 28.08.2018 11:10

Руски језик I - укупни бодови