Studijski program

Nivo studija: SPECIJALISTICKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku specijalističkih postdiplomskih akademskih studija nastavno-prosvjetnog smjera, student će najvjerovatnije moći da: 1. pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz njemačkog jezika na nivou C1-C2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. 2. upotrebljava znanja iz njemačkog jezika i književnosti u svrhu podučavanja. 3. didaktizira sadržaje iz relevantnih oblasti sa ciljem izrade nastavnih i vannastavnih materijala za učenje njemačkog jezika i književnosti. 4. prenosi znanja iz njemačkog jezika i književnosti učenicima na svim nivoima na logički, sistematičan, postupačan i razumljiv način. 5. prilagođava postojeće programe individualnim karakteristikama učenika i sastavu odjeljenja. 6. procjenjuje stečeno znanja u skladu sa uzrastom učenika i nivoom učenja. 7. razvija kompetencije za cjeloživotno učenje kod sebe i učenika.