Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -   14.10.2020
  Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar 2020/21. (specijalističke i master studije)
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -   26.06.2020
  Poruka od prof. Vere Radović u vezi sa ispitom
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -   26.05.2020
  TERMINI ISPITA u junsko-julskom roku na specijalističkom studiju - NJEMAČKI
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -   04.02.2020
  Raspored predavanja i vježbi u ljetnjem semestru akademske 2019/2020. godine
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -   31.12.2019
  Termini završnih i popravnih završnih ispita po završetku zimskog semestra akademske 2019/20
Filološki fakultet-NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST -   21.09.2019
  Raspored predavanja i vježbi u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine