Obavještenja za predmete - PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER


PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - KRIMINALISTIKA   23.02.2021
  KRIMINALISTIKA PREDAVANJE
PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO   09.01.2020
  Popravni ispit iz predmeta Krivično procesno pravo
PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - PENOLOGIJA   24.12.2019
  Penologija - obavjestenje
PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   22.12.2019
  Nova objava - 22.12.2019 14:31
PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   12.12.2019
  Nova objava - 12.12.2019 14:08
PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA   08.12.2019
  Nova objava - 08.12.2019 16:10
PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - KRIVIČNO PRAVO   07.12.2019
  Popravni kolokvijum iz Krivičnog prava (magistarske studije)
PRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJER - KRIMINALISTIKA   15.10.2019
  Kriminalistika - obavjestenje