Obavještenja za predmete - FARMACIJA


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 19.05.2020 14:34

19.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 19.05.2020 14:36

19.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 19.05.2020 14:37

19.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

PREDAVANJA - ZOOM

18.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Vježbe (ZOOM)

18.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vjezba ZOOM

17.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vježba (ZOOM)

16.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting V (najava)

14.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE

Engleski jezik farmaceutske struke - predavanja, 15. 5. 2020.

14.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Engleski jezik - predavanja, 15. 5. 2020.

14.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 12.05.2020 11:47

12.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 12.05.2020 11:49

12.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 12.05.2020 11:51

12.05.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Vježba XIII

12.05.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Praktična nastava – najava sastanka putem Zoom aplikacije

12.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

ID i pasword

11.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Predavanja

11.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Vježbe (ZOOM)

11.05.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Teorijska nastava: Zoom meeting (najava)

11.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting IV (najava)

11.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Online nastava - vrijeme predavanja

10.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting III (najava)

10.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vjezbe (ZOOM)

10.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

PETNAESTA laboratorijska vježba: Odabrane porodice i predstavnici - II dio (materijal)

09.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: PETI domaći zadatak (uputstva za pripremu)

09.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vježba (ZOOM)

09.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

ČETRNAESTA laboratorijska vježba: Odabrane porodice i predstavnici - I dio (materijal)

08.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: ČETVRTI domaći zadatak (uputstva za pripremu)

08.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Predavanja

06.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Nova objava - 06.05.2020 12:41

06.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting II (najava)

06.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 05.05.2020 09:19

05.05.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 05.05.2020 09:22

05.05.2020


FARMACIJA - FIZIOLOGIJA II

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 04.05.

05.05.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Vježba XII

05.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Vježbe (ZOOM)

04.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Online nastava - vrijeme predavanja

03.05.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

TRINAESTA laboratorijska vježba: Determinacija biljaka (materijal)

03.05.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

XIII predavanje: Etarska ulja

03.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Engleski jezik - predavanja, 1. 5. 2020.

01.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE

Engleski jezik farmaceutske struke - predavanja, 1. 5. 2020.

01.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vjezbe

01.05.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vjezbe

01.05.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK

Engleski jezik - predavanja, 8. 5. 2020.

30.04.2020


FARMACIJA - ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE

Engleski jezik farmaceutske struke - predavanja, 8. 5. 2020.

30.04.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting I (najava)

29.04.2020


FARMACIJA - FARMAKOGNOZIJA I

Praktična nastava - zadatak za studente

29.04.2020


FARMACIJA - BOTANIKA

Praktična nastava: TREĆI domaći zadatak (uputstva za pripremu)

28.04.2020


FARMACIJA - FARMACEUTSKA HEMIJA III

Vježba (ZOOM)

28.04.2020


FARMACIJA - ANATOMIJA I HISTOLOGIJA

Nova objava - 28.04.2020 15:02

28.04.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 16