Prvog dana upisa u I godinu studija 2.269 prijava na Univerzitetu Crne Gore

Prvog dana upisa u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2022/23. godinu na Univerzitetu Crne  Gore, prijavilo se ukupno 2.269 kandidata. Od ovog broja, elektronskim putem preko platforme upisi.edu.me,  prijavilo se 2.180  kandidata, a 89 lično, predajom dokumentacije studentskoj službi. Konkursom je predviđeno 3.344 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Tokom prvog upisnog dana, broj ukupno prijavljenih kandidata po organizacionim jedinicama je sljedeći: Arhitektonski 76, Biotehnički 40, Ekonomski 308, Elektrotehnički 319, Fakultet dramskih umjetnosti 19, Fakultet likovnih umjetnosti 35, Fakultet političkih nauka 124, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 44, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 107, Filološki fakultet 89, Filozofski fakultet 190, Građevinski fakultet 61, Mašinski fakultet 50, Medicinski fakultet 354, Metalurško-tehnološki fakultet 49, Muzička akademija 16, Pomorski fakultet 95, Pravni fakultet 162,...