Univerzitet Crne Gore na konferenciji Berlinskog procesa: Partnerstvo univerziteta regiona je partnerstvo za Evropu  

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović učestvovao je na zajedničkoj godišnjoj Konferenciji o nauci u okviru Berlinskog procesa. Konferencija Partnerstvo za izvrsnost – Partnerstvo za Evropu okupila je ključne predstavnike institucija Zapadnog Balkana, čije su djelatnosti nauka, obrazovanje, istraživanje i inovacije. Ove godine Albanija je domaćin samita Berlinskog procesa, koji je od 2014. godine uspostavljen kao platforma za  saradnju zemalja regiona na nivou visokih zvaničnika, sa ciljem razvoja regiona u skladu sa evropskim vrijednostima. Od 2015. godine Berlinski proces uključuje posebno poglavlje koje se bavi naukom, obrazovanjem, istraživanjem, inovacijama, transferom tehnologije, kojim koordinira Njemačka nacionalna akademija nauka Leopoldina. Konferencija u Albaniji je sedma godišnja konferencija Berlinskog procesa na ovu temu. „Konferencija je bila dobra osnova za razmjenu ideja i  uspostavljanje veza ...