Novi digitalni servis UCG: Elektronsko potpisivanje Ugovora o studiranju uz aktiviranu ličnu kartu

Novi digitalni servis omogućen na Univerzitetu Crne Gore - elektronsko potpisivanje Ugovora o studiranju, pojednostaviće proceduru predstojećeg upisa u studijsku 2023/2024. godinu. Uslov za elektronsko potpisivanje Ugovora o studiranju je aktivacija nove elektronske lične karte, koja služi kao digitalni sertifikat. Stoga, preporuka Univerziteta budućim kandidatima je da u susret upisu, blagovremeno aktiviraju ovaj identifikacioni dokument. Informacije o aktivaciji elektronske lične karte dostupne su na sajtu Vlade Crne Gore, na linku Aktiviraj ličnu kartu (www.gov.me ). Digitalizacijom potpisivanja Ugovora o studiranju, putem platforme upisi.edu.me , omogućeno je da se i završni korak u procesu upisa studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore obavi elektronskim putem, i time studentima pojednostavi i olakša procedura potpisivanja i čuvanja ovog dokumenta.  Na Univerzitetu Crne Gore u toku je...