Fakultet političkih nauka, 12.10.2017

Literatura i termini kolokvijumaPrvi kolokvijum iz Osnova diplomatije biće održan u utorak, 31. oktobra, sa početkom u 16h, sala 3.

Drugi kolokvijum će biti održan u utorak, 13. decembra 16h, sala 2.

Popravni oba kolokvijuma održaće se u srijedu, 27. decembra, u terminu koji će biti blagovremeno objavljen na sajtu.

Gradivo za prvi kolokvijum: 

  • Vukadinović, Radovan, Politika i diplomacija, Politička kultura, Zagreb, 2004, str. 7-84, 171-184 i Mali diplomatski pojmovnik (str. 195-198)

Gradivo za drugi kolokvijum:

  • Vukadinović, Radovan, Politika i diplomacija, Politička kultura, Zagreb, 2004, str. 84-91, 97-150, 164-171 i Mali diplomatski pojmovnik (str. 195-198)
  • Nick, Stanko, Diplomacija, metode i tehnike, Barbant, Zagreb, 1999, str. 9-85.

Gradivo za završni ispit:

  • sve sa kolokvijuma + str. 86-144 iz knjige Diplomacija, metode i tehnikeNick, Stanko

Termin završnog ispita biće određen naknadno.