Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

• Prepoznaje društvenu ulogu i uticaj novinarstva kao profesije • Razlikuje teorije i tehnike novinarstva i primjenjuje ih na različite medije – štampa, radio, televizija Poznaje profesionalne standarde novinarstva i sposoban je da ih primjeni Objašnjava osnovne kategorije novinarstva i medija