Fakultet političkih nauka

Termin ispita u septembarskom roku
04. 09. 2020; 08h

 

Modalitet polaganja u septembarskom roku će biti identičan onome iz redovnog roka.

14. 09. 2020; 08h

 

Broj posjeta : 167