Fakultet političkih nauka, 20.03.2020

Prezentacije za drugu cjelinu i za posljednje predavanje iz DKPOvdje možete preuzeti prezentacije za drugu cjelinu (gradivo predviđeno za drugu provjeru znanja), kao i za posljednje predavanje, koje je bilo predviđeno nakon druge provjere znanja.

 

Studenti treba da iz nastavnih materijala navedenih na spisku literature u katalogu za predmet, kao i iz prezentacija sa sajta spremaju gradivo. Sva pitanja koja se odnose na gradivo studenti mogu uputiti predmetnom nastavniku i saradniku putem e-maila. Ispit i provjere znanja biće organizaciono spojeni i biće održani u terminima predviđenim za završni ispit i popravni završni ispit na početku semestra.

 
 

Dokumenti

Broj posjeta : 146