Fakultet političkih nauka, 16.10.2018

PRETPISTUPNA PODRŠKA EU - termini polaganja kolokvijuma i ispitaRaspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita iz predmeta Pretpristupna podrška EU:

 

Prvi kolokvijum - 7.11.2018.

 

Popravni prvog kolokvijuma - 5.12.2018.

 

Završni ispit - 16.01. 2019.

 

Popravni završnog ispita - 28. 01.2019.