Biotehnički fakultet, 12.03.2020

Termin polaganja prvog kolokvijuma i prvog testa i popravnog prvog kolokvijuma 

  Termin polaganja prvog kolokvijuma i prvog testa i popravnog prvog kolokvijuma

 

Termin polaganja prvog kolokvijuma i prvog testa - ponedjeljak, 16.mart 2020 u 9h;

Popravni prvi kolokvijum- ponedjeljak, 23.mart 2020 u 9h;

 

Predmetni nastavnik

Prof.dr Aleksandra Despotović

 

 

Broj posjeta : 108