Učešće studenata hemijske tehnologije na međunarodnim naučnim konferencijama
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Sa ponosom predstavljamo uspješne naučnoistraživačke aktivnosti tri talentovana studenta Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji su ostvarili zapaženo učešće na međunarodnim naučnim konferencijama.

Minea Kapidžić, Sonja Kastratović i Danilo Marković su kao studenti završne godine Hemijske tehnologije, pokazali zainteresovanost i samoinicijativno počeli izradu naučnoistraživačkih radova u Laboratoriji za fizičku hemiju i elektrohemiju u kojoj se realizuju istraživanja o materijalima za skladištenje i konverziju energije. Od aprila 2023. godine intenzivno su radili na sintezi i karakterizaciji nekoliko elektrodnih materijala. Bavili su se sintezom i elektrohemijskim ispitivanjem ekološki prihvatljivog katodnog materijala za natrijum-jonske baterije, kao i različitim načinima za dobijanje aktivnog ugljenika iz dva tipa otpadne biomase – grane vinove loze i komina masline. Dobijene ugljenične materijale ispitivali su sa stanovišta primjene u vodenim superkondenzatorima.

Rezultate svojih istraživanja, na kojima su vrijedno radili i tokom ljeta, prikazali su na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija. Na 24. YUCOMAT konferenciji koja se održala 4-8. septembra u Herceg Novom Minea, Sonja i Danilo su izložili tri rada u vidu poster prezentacija. YUCOMAT konferencija već godinama okuplja naučnike iz cijelog svijeta koji se bave inženjerstvom materijala i nanotehnologijama, a ove godine su naši studenti ostvarili veoma zapaženo učešće kao najmlađi učesnici konferencije. Njihova predanost, istraživački duh i entuzijazam privukli su pažnju. Krajem septembra na Drugoj međunarodnoj konferenciji o hemo i bioinformatici, održanoj u Kragujevcu, Minea i Sonja su izložile rezultate istraživanja u kojem su proučavali međusobnu zavisnost strukturnih osobina i pseudokapacitivnog ponašanja ugljenika dobijenog iz biomase, na kojem su sve troje radili. Pored toga, Minea i Sonja su se oprobale i u usmenom izlaganju naučnog rada predstavivši zasebno rezultate na kojima su radile u okviru konferencije ,,21st Young Researchers Conference Materials Science and Engineering održane od 29. novembra do 1. decembra u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu.

Kroz učešće na međunarodnim konferencijama, naši studenti su ostvarili vrijedne kontakte sa vršnjacima i stručnjacima iz oblasti, čime su proširili svoju mrežu i dali značajan doprinos akademskoj zajednici i internacionalizaciji našeg fakulteta.

Spisak saopštenja za međunarodne konferencije:

  1. Minea Kapidžić, Jana Mišurović, Veselinka Grudić, Milica Vujković, The influence of ZnCl2 on the capacitance of hydrothermally synthesized vine shoots-derived carbon, Twenty-First Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering November 29 – December 1, 2023, Belgrade, Serbia, The Book of Abstracts, p.74.
  2. Sonja Kastratović, Minea Kapidžić, Danilo Marković, Veselinka Grudić, Milica Vujković, Jana Mišurović, Hydrothermal carbonization of olive mill waste to electrode materials, Twenty-First Young Researchers Conference – Materials Science and Engineering November 29 – December 1, 2023, Belgrade, Serbia, The Book of Abstracts, 75.
  3. Minea Kapidžić, Sonja Kastratović, Milica Vujković, Veselinka Grudić, Jana Mišurović, The interdependence of structural properties and pseudocapacitive behavior of biomass-derived activated carbon, 2nd International Conference on Chemo and Bioinformatics, September 28-29, 2023, Kragujevac, Serbia, The Conference Proceedings, p.257.
  4. Minea Kapidžić, Jana Mišurović, Milica Vujković, Veselinka Grudić, Hydrothermally activated vine shoots for carbon-based aqueous supercapacitors, Twentyfourth Annual Conference – YUCOMAT 2023, Herceg Novi, September 4-8, 2023, The Book of Abstracts p.80.
  5. Sonja Kastratović, Minea Kapidžić, Danilo Marković, Veselinka Grudić, Milica Vujković, Jana Mišurović, Olive mill waste to carbon electrode for aqueous supercapacitors, Twentyfourth Annual Conference – YUCOMAT 2023, Herceg Novi, September 4-8, 2023, The Book of Abstracts p.85.
  6. Danilo Marković, Jana Mišurović, Veselinka Grudić, Milica Vujković, Novel synthetic approach of NaCrO2 as a cathode material for aqueous sodium ion battery, Twentyfourth Annual Conference – YUCOMAT 2023, Herceg Novi, September 4-8, 2023, The Book of Abstracts p.86.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.