Metalurško-tehnološki fakultet, 23.12.2019

Održano predavanje o pravcima razvoja ugljeničnih materijala za elektrohemijske kondenzatoreMetalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore je 10. novembra 2019. godine organizovao gostujuće predavanje dr Igora Paštija, na temu "Savremeni pravci u razvoju ugljeničnih materijala za elektrohemijske kondezatore", koje je održano u Multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra.  Dr Igor Pašti je vanredni profesor na Fakultetu za fizičku hemiju i prodekan za nauku i doktorske studije na istom fakultetu.

Istaknuti mladi profesor je govorio o savremenim pravcima razvoja uređaja za skladištenje električne energije kao što su elektrohemijski superkondenzatori, sa akcentom na razvoj novih sistema baziranih na ugljeničnim materijalima. Prikazujući teorijske i eksperimentalne rezultate publikovane u prestižnim svjetskim časopisima, na predavanju je istaknut značaj i uloga grafena kao materijala za skladištenje energije. Prisutni su imali priliku i da čuju o problemima i izazovima koji se javljaju na putu od "laboratorije do police".

Ovo je treće gostujuće predavanje u okviru projekta “Materijali za skladištenje energije” podržanog od strane Ministarstva nauke Crne Gore, čiji je rukovodilac dr Veselinka Grudić, vanredni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Broj posjeta : 261