Metalurško-tehnološki fakultet

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na 1. godinu  osnovnih studija na Metalurško-tehnološkom fakultetu u II upisnom roku
Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na 1. godinu  osnovnih studija na Metalurško-tehnološkom u drugom upisnom roku fakultetu se vrši u studentskoj službi fakulteta u terminima:

 

  1. četvrtak 22.07.2021. od  11:00 - 13:00,
  2. petak  23.07.2021 od 10:00-13:00 časova

 

 

Kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta:

 

  1. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  2. originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  3. diploma “Luča”;
  4. kopija biometrijske lične karte;
  5. Indeks  sa uredno popunjenom prvom stranom;
  6. 2 fotografije  (jednu zalijepiti na predviđeno mjesto u indeksu, a drugu na ŠV-obrascu);
  7. 2 prijvana lista (ŠV-obrasca, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni).

 

UKOLIKO KANDIDAT, KOJI JE STEKAO PRAVO UPISA NA  METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, NE OBAVI UPIS U NAZNAČENOM  VREMENSKOM PERIODU, SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD UPISA

Broj posjeta : 49