Biotehnički fakultet, 08.02.2021

ICGEB poziv za istraživačke grantove za 2021. godinuX

Centar za genetski inženjering i biotehnologiju (ICGEB) iz Trsta objavio je poziv za istraživačke grantove za 2021. godinu.

ICGEB istraživački grantovi finansiraju se kroz Kolaborativni istraživački program (Collaborative Research Programme - CRP) kojim se finansiraju projekti koji specificiraju originalne naučne probleme od posebnog značaja za zemlju domaćina ali i od regionalnog značaja.

Program ima za cilj da podrži kolaborativna istraživanja u okviru zemalja članica ICGEB-a, promoviše usavršavanje mladih naučnika i da olakša kreiranje adekvatnog istraživačkog prostora. Program pruža podršku istraživačkim projektima u oblastima osnovnih nauka, zdravlja ljudi, industrijske i poljoprivredne biotehnologije kao i biološke energije.

Grantovi doprinose implementaciji izvanrednih naučnoistraživačkih projekata. Maksimalno trajanje projekata je 36 mjeseci. Maksimalni godišnji doprinos ICGEB-a je 25.000 €.

Sredstva se mogu koristiti samo za one troškove koji se direktno odnose na projekat: kupovinu potrošnog materijala, naučne literature, osnovne laboratorijske opreme kao i troškove putovanja i obuka.

Plate vodećih istraživača kao i infrastrukturna podrška (npr. administrativniiI režijski troškovi institucije, iznajmljivanje i održavanje kapitalne opreme, zgrada itd.) nisu dozvoljeni te stoga ne mogu biti finansirani.

ICGEB zemlja članica može da kandiduje 3 standardna istraživačka projekta i 2 dodatna projekta Early Career Raturn Grants. Early Career Raturn Grants su namijenjeni za finansiranje mladih istraživača sa izvanrednim iskustvom koji su proveli najmanje dvije godine u inostranstvu i nedavno se vratili u zemlju (članicu ICGEB-a) kako bi osnovali nezavisne laboratorije. Ovi istraživači u vrijeme prijave ne bi trebalo da imaju više od 40 godina I trebalo bi da su se vratili u svoju zemlju ne preko 2 godine prije podnošenja aplikacije.

Vodeći istraživač podnosi kompletnu prijavu elektronskim putem portala https://www.icgeb.org/activities/grants/najkasnije do 30. aprila 2021. Kopiju kompletne prijavne dokumentacije procijeniće Nacionalna kontakt osoba za saradnju sa ICGEB-om koja na nacionalnom nivou treba da odobri i dalje kandiduje dostavljene prijave.

Aplikanti treba da budu sa univerziteta ili istraživačkih instituta. Aktivna saradnja sa ICGEB istraživačkim grupama je poželjna ali nije obavezna. Posebna pažnja će biti usmjerea na projekte koji adresiraju pitanja od interesa za posebne geografske regije i one grupe koje prezentuju saradnju sa više od jedne zemlje.

Aplikanti mogu naći korisne savjete i sugestije kako da što uspješnije pripreme svoju prijavu putem sljedećih linkova:

§  General Information & conditions for application call 2021:

https://www.icgeb.org/wp-content/uploads/2021/02/CRP-Guidelines_2021.pdf

 

§  How to write an ICGEB grant proposal:  

https://www.icgeb.org/activities/grants/writing-an-icgeb-grant-proposal/

 

§  FAQ for ICGEB grants:  

https://www.icgeb.org/activities/grants/faq-for-icgeb-grants-2/

 

Nacionala kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa ICGEB-om (ICGEB Liaison Officer):

dr Jelena Zindović

Univerzitet Crne Gore - Biotehnički fakultet

e-mail: jelenazindovic@yahoo.com   

tel: 020/268-716

Broj posjeta : 241