Biotehnički fakultet

In Memoriam: dr Zora Vučinić, naučni savjetnik u penziji
In Memoriam: dr Zora Vučinić, naučni savjetnik u penziji

Višedecenijski naučnik radnik Biotehničkog (Poljoprivrednog) instituta, a današnjeg Biotehničkog fakulteta, istaknuti stručnjak u oblasti zaštite bilja, dr ZORA VUČINIĆ ili samo naša draga ZORA, preminula je juče 03.11.2021. godine u 78. godini života.

Rođena je 18. aprila 1944. u Bitolju (NR Makedonija). Gimnaziju je završila u Skoplju, a Poljoprivredni fakultet, Odsjek za zaštitu bilja u Novom Sadu  1968.  godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti fitopatologije odbranila je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine.

U Zavodu za zaštitu bilja Poljoprivrednog  instituta počela je da radi  1970. godine, i tu provela cijeli svoj radni vijek  do odlaska u penziju 2009. godine. Kao prva žena u nauci u oblasti zaštite bilja u Crnoj Gori prošla je sva istraživačka i naučna zvanja, počev od pripravnika,  istraživača saradnika / asistenta, preko naučnog saradnika i višeg naučnog saradnika, pa do naučnog savjetnika.

Veoma plodan naučni rad u oblasti zaštite bilja, prije svega u oblasti mikologije, bakteriologije, biološke borbe, nematologije realizovala je kroz mnogobrojne naučne projekate među  kojima su bili i međunarodni (SAD, Italija)  i objavljivanjem više desetina naučnih radova u referentnim međunarodnim časopisima i stručnim publikacijama. Boravila je na tromjesečnim specijalizacijama iz zaštite bilja u Francuskoj i Vageningenu (Holandija), jednomjesečnoj specijalizaciji na bolestima maslina u Grčkoj, jednomjesečnoj specijalizaciji iz biološke borbe protiv patogenih organizama u SAD, i učestvovala na raznim kongresima i simpozijumima (SAD, Španija, Izrael, Maroko, Italija, Njemačka). Bila je i član naučnih i organizacionih odbora većeg broja nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih simpozijuma i kongresa.

Dr Zora Vučinić je tokom četiri decenije rada ostavila neizbrisiv trag u sveukupnom razvoju poljoprivredne nauke u Crnoj Gori i institucije u kojoj je provela svoj radni vijek. Posebno je snažan pečat ostavila na razvoju i uspostavljanju naučnih kapaciteta Centra za zaštitu bilja čiji je bila dugogodišnji rukovodilac. Njen rad u Centru obilježio je zapošljavanje velikog broja mladih istraživača i razvoj skoro svih specijalnosti zaštite bilja. Nastavila je i unaprijedila ono što je započeo akademik Milorad Mijuković, kroz uspostavljanje fitosanitarne laboratorije koja i danas funkcioniše onako kako je ona zamislila, u okviru Centra za zaštitu bilja. Zahvaljujući njenoj viziji razvoja Centra za zaštitu bilja i nesebičnoj podršci koju je davala svojim mladim saradnicima danas su oni u svojim specijalnostima ostvarani stručnjaci i prepoznati kao nosioci  razvoja cjelokupnog sektora za zaštitu bilja u Crnoj Gori.  Njena vrata bila su otvorena za svakoga,  kome je trebao razgovor, savjet, podrška, a naročito za mlade ljude i po tome će ostati upamćena među svima nama koji radimo u ovoj instituciji.

Tokom radnog vijeka dr Zora Vučinić je obavljala brojne funkcije. Bila je pomoćnik direktora za nauku i istraživanje u više mandata, od 1996. do 2007. godine. Glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Poljoprivreda i šumarstvo bila je u periodu od  1993. do 2004. godine. Dr Zora Vučinić je bila član Komisje za početnu akreditaciju studijskih programa iz oblasti poljoprivrede 2005. godine i član strukovnog Vijeća za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore u dva mandata (2004 – 2010). Rukovodilac Centra za zaštitu bilja bila je u periodu od 1997.  do odlaska u penziju 2009. godine. Bila je predsjednik Savjeta Biotehničkog Instituta, predsjednik  Komisije  za biotehničke nauke i član Savjeta za nauku i tehnologiju Ministarstva prosvjete i nauke RCG, kao i  član više stručnih Komisija kako saveznih tako i nacionalnih iz oblasti zaštite zdravlja bilja i svuda je ostavila neizbrisiv trag. Među kolegama zaštitarima na prostoru nekadašnje Jugoslavije bila je visoko poštovana i cijenjena, ne samo zbog stručnih i naučnih kvalifikacija nego i zbog svoje plemenitosti i ljudskosti na koju niko nije mogao ostati ravnodušan. 

                                                                                                Neka joj je vječna slava i hvala!

 

 

Broj posjeta : 84

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.