Biotehnički fakultet

Dolazna studentska mobilnost u okviru CEEPUS mreže
Dolazna studentska mobilnost u okviru CEEPUS mreže

Tokom oktobra i novembra 2021. godine na Biotehničkom fakultetu realizovane su dvije dolazne studentske mobilnosti kroz program CEEPUS – Naziv mreže: Bioactive substances from plants and agro-food residues and wastes: isolation, characterization and application.

Na razmjeni su boravile Paulina Domasik i Izabela Bjelawska, studenti četvrte godine na Poljoprivrednom Univerzitetu u Krakovu, Poljska, na smjeru zaštita životne sredine (University of Agriculture in Krakow, Environmental Protection) (mobilnost u trajanju od dva mjeseca) i Jovana Govedar, student četvrte godine Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, BiH, smjer biologija (mobilnost u trajanju od mjesec dana).

S obzirom da studentkinje dolaze iz drugih oblasti (zaštita životne sredine i biologija) njihov boravak je iskorišćen da se upoznaju sa Biotehničkim fakultetom, institucijom koja se bavi različitim aspektima istraživanja koje poljoprivredna proizvodnja podrazumijeva.

Studentkinje su bile uključene u laboratorijski i terenski rad, dok je studentkinja iz Banja Luke pratila i predavanja iz predmeta Insekti vektori biljnih patogena i Virusologija.

Kroz laboratorijski rad studentkinje su bile uključene u aktuelne analize i praktične vježbe na predmetima iz Agrohemije, Entomologije, Vinarstva, Ratarstva, Biotehnologije u stočarstvu. Takođe su upoznate sa radom Laboratorije za izolaciju DNK u Baru, te laboratorije za šumarstvo. Praktična znanja studentkinje su stekle kroz organizovanje degustacije/ organoleptičke ocjene vina i maslinovog ulja. Studentkinja iz Banja Luke radila je i na pripremi uzoraka za analize na patogen Xylella fastidiosa.

 Image                                       Image

Terenski rad sastojao se od obilaska oglednog imanja Biotehničkog fakulteta u Lješkopolju i  upoznavanje sa vinskim podrumom i procesom pravljenja vina te studentskih aktivnosti iz vinarstva, učešće na berbi masline u Baru, obilazak rasadnika šumskih vrsta u Rožajama, obilazak nacionalnih parkova Skadarsko jezero i Biogradska gora, kojom prilikom su upoznate sa strukturom terena i šumskim biljnim vrstama. Tereni su korišćeni i za uzimanje uzoraka sjemena šumskih vrsta za laboratorijska istraživanja. Studentkinje su učestvovale i u prikupljanju uzoraka mlijeka sa farme magaraca u okolini Podgorice, potrebnih za izradu master rada.

Image              Image

Image

 

                   Image                   Image

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.