Mobilnost u okviru projekta HarISA

22.07.2022

U okviru Erasmus + projekta „ Harmonizacija i inoviranje doktorskih studija iz oblasti zaštite bilja u održivoj poljoprivredi – HarISA”, u prvoj polovinu juna realizovana je odlazna i dolazna mobilnost profesora i studenta.

Prof. dr Jelena Latinović i student doktorskih studija na Biotehničkom fakultetu mr Bogoljub Kandić obavili su mobilnost  na Poljoprivrednom Univerzitetu u Atini. Tokom boravka razmijenjena su iskustva sa kolegama iz Atine u vezi naučnoistraživačkog rada sa biljnim bolestima, mogućnostima njihovog suzbijanja, kao i sa mikotoksinima kao sekundarnim proizvodima metabolizma nekih vrsta gljiva. Rađeno je na identifikaciji pojedinih biljnih patogena, a domaćini su pokazali eksperimente koji su se u tom periodu odvijali u laboratoriji, kao i u kontrolisanim uslovima u staklenicima. Osim toga, boravak na Poljoprivrednom Univerzitetu u Atini iskorišćen je za uspostavljanje dalje saradnje između dvije institucije, prvenstveno vezano za planirane zajedničke doktorske studije iz oblasti zaštite bilja koje su predviđene HarISA projektom.

Dr Ana Velimirović boravila je na Odsjeku za nauke o zemljištu, bilju i hrani, Univerziteta Aldo Moro u Bariju, Italija. U okviru ovog programa mobilnosti namijenjenog doktorandima, predstavljeni su projekti i naučno-istraživačke aktivnosti u oblasti genetike koji sprovode doktorandi kako na ovom odsjeku, tako i na Biotehničkom fakultetu i kroz razmjenu materijala tetraploidne pšenice iz Banke biljnih gena Crne Gore, dogovoreni dalji pravci saradnje i zajedničkog izučavanja ove kolekcije. Dr Velimirović je posjetila i Institut za bionauke i bioresurse, Nacionalnog istraživačkog centra Italije sa kojim Biotehnički fakultet ima dugogodišnju saradnju. Ova posjeta je bila prilika za dogovor o nastavku uspješne saradnje kroz apliciranje za zajedničke projekte i jačanje kapaciteta.

U istom periodu realizovana je i dolazna mobilnost sa Univerziteta u Plovdivu. Studentkinja doktorskih studija Mariya Hristozova sa Fakulteta za zaštitu bija i Agroekologiju boravila je na Biotehničkom fakultetu u Laboratoriji za entomologiju. Koleginica je bila uključena u tekuće istarživačke aktivnosti koje se izvode u ovoj laboratoriji. Pored laboratorijskog rada na identifikaciji štetnih organizama bila je uključena i u terenske aktivnosti koje se odnose na preglede biljaka u polju na prisustvo štetočina kao i pregled različitih vrsta klopki. Ovo je bila prilika da se koleginica upozna i sa nekim novim štetnim vrstama insekata sa kojima do sada nije imala priliku da radi i da stečena iskustva može primijenitii u matičnoj instituciji. Njena mobilnost se završila na obostrano zadovoljstvo sa željom obje strane za nastavkom započete saradnje.

Broj posjeta : 225

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.