Podrška agrošumarstvu kroz projektnu aktivnost Univerziteta Crne Gore

05.09.2022


Podrška agrošumarstvu kroz projektnu aktivnost Univerziteta Crne Gore

Obogaćivanje postojećih nastavnih programa na Biotehničkom fakultetu uvođenjem sadržaja iz oblasti agrošumarstva, kao i kreiranje pretpostavki za uvođenje posebnog predmeta "Agrošumarstvo", kroz razmjenu iskustava, samo su neki od ciljeva nedavno dobijenog međunarodnog projekta na kojem je partner Univerzitet Crne Gore, odnosno BTF. Ovim projektom promovisaće se i značaj agrošumarskih praksi i benefita koju lokalne zajednice mogu imati njihovom primjenom, kao i osposobljavanje visokoškolskih kadrova u ovoj oblasti.

Riječ je o projektu „Prakse agrošumarstva na Zapadnom Balkanu za održivi razvoj, slabosti i prednosti" (Agroforestry practices in West Balkan for sustainable development: weaknesses and strengths – AGROFORWEB).

Projektni tim BTF-a koji će raditi na realizaciji ovog projekta čine doc. dr Milić Čurović, dr Jelena Lazarević i doc.dr Ana Topalović. Oni će sarađivati sa međunarodnim partnerima projekta, a među njima su Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu - lider na projektu, Šumarski Univerzitet iz Sofije, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka.

Projekat je odobren  za finansiranje u okviru Erasmus + proziva: KA220-HED – saradnja u visokom obrazovanju (Cooperation partnerships in higher education).

Profesor Čurović navodi da je oblast agrošumarstva prepoznata kao izuzetno značajna, imajući u vidu da je i osnovna prediona komponenta Evrope po svojim karakteristikama u osnovi agrošumarska.

„Poslednjih decenija kao rezultat ljudskih aktivnosti i klimatskih promjena ugrožena je stabilnost ovih ekosistema a primjetno je i ubrzanje degradacionih procesa. Ove promjene se ogledaju u gubitku biodiverziteta, degradaciji tla, gubitaka tla i vode. Očekivano je da pod uticajem klimatskih promjena u narednom periodu navedeni problemi budu sve izraženiji. Ovo je i razlog zbog čega EU strategije naznačavaju međusektorski, zajednički pristup u rješavanju ovih problema, kreiranju povezanih informacionih sistema praćenja ključnih parametara, kao i unapređenje obrazovanja u oblastima kao što je agrošumarstvo", objašnjava doc. dr Milić Čurović.

Implementacija projekta počinje u decembru 2022. godine, a trajanje projekta je 24 mjeseca.

Broj posjeta : 365


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.