Konačne rang liste i informacije o upisu za osnovne studije 2023/24. godine - III upisni rok
Konačne rang liste i informacije o upisu za osnovne studije 2023/24. godine - III upisni rok

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na studijske programe Biotehničkog fakulteta, vršiće se 07., 08. i 11. septembra 2023. godine od 10 - 13 sati, na šalteru studentske službe.

Kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

  1. Originalna svjedočanstva za I, II, III i IV razred završene srednje škole;
  2. Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  3. Ovjerenu kopiju diplome "Luča";
  4. Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. Indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;
  6. Dvije identične fotografije (format za indeks);
  7. Popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari-ŠV obrazac).

Kandidati koji su primljeni na studjiski program Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje  dokumentaciju za upis predaju u Bijelom Polju u zgradi Centra za kontinentalno voćarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ulica Milorada Šćepanovića bb, kod referenta za studentska pitanja.

Kandidati koji su primljeni na studijski program Mediteransko voćarstvo dokumentaciju mogu predati u zgradi Centra za suptropske kulture u Baru, Bjelišii bb.

Za studijske programe Biljna i Animalna proizvodnja dokumentacija se predaje na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Kandidati svih studijskih programa mogu predati dokumentaciju i na studentskoj službi u zgradi fakulteta u Podgorici.

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Kandidati trebaju pitpisati i Ugovor  o studiranju.

Koraci za upis i potpisivanje ugovora o studiranju su sljedeći:

 1. Kandidat aktivira novu ličnu kartu na sajtu https//www.gov.me/clanak/preuzmite-softwer na linku Aktiviraj ličnu kartu. 
 2. Kandidat se prijavljuje za upis putem platforme edu.me
 3. Kandidat koji se nalazi na rang listi predaje originalnu dokumentaciju studentskoj službi, upisuje se i od referenta dobija čitač lične karte.
 4. Student elektronski potpisuje ugovor o studiranju putem platforme edu.me
 5. Referent za studentska pitanja provjerava da li je kandidat potpisao ugovor i izdaje mu indeks, nakon što se uvjeri da li je kandidat zaključio ugovor o studiranju.

Korisne informacije za kandidate za upis dostupne su na linkovima:   

Za maturante koji se upišu na Univerzitet Crne Gore, u studijskoj 2023/24. godini, obezbijeđeni su besplatni čitači za lične karte, u cilju stavljanja u funkciju digitalnog servisa Univerziteta Crne Gore – elektronsko potpisivanje ugovora o studiranju, koji je preduslov za upis i omogućava da se ugovori o studiranju potpisuju i čuvaju elektronski, putem platforme upisi.edu.mebez potrebe za fizičkim dolaskom studenata u studentsku službu Fakulteta.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.