Kontinuirana saradnja Univerziteta Reims Šampanj-Arden i Univerziteta Crne Gore kroz Erasmus+ projekat KA171
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Kontinuirana saradnja Univerziteta Reims Šampanj-Arden i Univerziteta Crne Gore kroz Erasmus+ projekat KA171 odvijala se u prethodnom periodu kroz mobilnost akademskog osoblja i održana stručna predavanja u domenu istraživanja o zaštiti bilja. 

U periodu od 9. do 13. oktobra u okviru Erasmus + projekta KA 171 prof. dr Nedeljko Latinović je boravio na University of Reims Champagne-Ardenne   u Francuskoj. Tokom boravka profesor Latinović je imao priliku da sa kolegama iz Francuske upozna sa tehnologijom gajenja vinove loze u ovoj veoma poznatom regionu gajenja vinove loze Šampanj-Arden. Sa koordinatorom projekta sa Francuske strane prof. Florence Fontaine na Fakultetu za prirodne nauke i istraživačkoj jedinici za vinovu lozu u Šampanju, radio je na elaboraciji do sada dobijenih rezultata na projektu, zatim na planovima za dalja istraživanja, a takođe je imao priliku da se upozna sa organizacijom i radom laboratorija koje se bave istraživanjima vezanim za zaštitu bilja. Posljednjeg dana posjete prof. Latinović je kolegama i studentima doktorskih i postdoktorskih studija prezentovao Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, a održao je i stručno predavanje o oboljenju vinove loze crna pjegavost i mogućnostima njenog suzbijanja. Tokom posjete dogovoren je  vebinar za studente master studija sa oba Univerziteta na koji je planiran za januar iduće godine.

U okviru istog projekta, na istoj visokoškolskoj instituciji u Francuskoj boravio je student doktorskih studija Biotehničkog fakulteta UCG mr Bogoljub Kandić, u periodu od 5. juna do 1. jula 2023. Specijalizacija je obavljena u okviru ERASMUS + projekta KA 171 koji se sprovodi od ove godine između Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Reimsu.

Usavršavanje se odnosilo na identifikaciju uzročnika bolesti drveta vinove loze i mogućnostima njihovog suzbijanja, sa posebnim osvrtom na primjenu biofungicida.

 Zahvaljujući prof. dr  Florence Fontaine na koja je i koordinator projekta sa francuske strane i dr  Vincenzo Mondello , Bogoljub je imao intenzivnu obuku u laboratoriji vezanu za molekularnu identifikaciju kako biljnih patogena, tako i korisnih mikroorganizama sa potencijalnim biofungicidnim dejstvom. Osim toga, radio je i biotestove utvrđivanja antagonističkih efekata poznatih i potencijalnih biofungicda prema pojedinim patogenima koji uzrokuju bolesti drveta vinove loze.

Bogoljub Kandić je student druge godine doktorskih studija Biotehničkog fakulteta pod mentorstvom prof. dr Nedeljka Latinovića koji je i koordinator pomenutog projekta sa crnogorske strane.

U okviru Erasmus + sporazuma između Univerziteta Reims Šampanj-Arden u Francuskoj i Univerziteta Crne Gore, 11. maja 2023. godine održano je predavanje profesorice Florence Fontaine na na temu “Bolesti drveta vinove loze i mogućnosti njihovog suzbijanja”. Predavanju su prisustvovali studenti master i doktorskih studija kao i nastavno osoblje. Tokom svog boravka u periodu od 7. do 13.maja prof. Fontaine upoznala se sa gajenjem vinove loze  u Crnoj Gori, najznačajnijim oboljenjima i mogućnostima dalje saradnje u ovoj oblasti.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.