Drugi pišu o nama: Novosadski profesor Malenčić o 30 godina saradnje sa Biotehničkim fakultetom
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Komunikacija i saradnja između Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Biotehničkog fakulteta u Podgorici - Centar za suptropske kulture u Baru, započela je još pre 30 godina, kada su prof. dr Olga Gašić i dr Ksenija Miranović uspostavile saradnju. Tada su započeta prva biohemijska ispitivanja maslina sa crnogorskog primorja u našoj tadašnjoj zajedničkoj zemlji, izradom doktorske disertacije prof. dr Biljane Lazović.

Ova saradnja nije nikada prekinuta i nastavila se u prethodnom periodu zahvaljujući naporima prof. Lazović i prof. dr Đorđa Malenčića koji su u periodu 2016-2018. realizovali bilateralni projekt između Srbije i Crne Gore pod nazivom "Autohtone sorte voća u Srbiji i Crnoj Gori kao izvor funkcionalne hrane: hemijska karakterizacija i antioksidantni kapacitet".

Ova saradnja je obuhvatila uzajamne posete, međusobna upoznavanja mlađih saradnika, učvršćivanje postojećih veza i pravljenje novih. Takođe, sakupljani su uzorci voća iz kontinentalnih delova Crne Gore (divlje jagode, maline, borovnice itd,) kao i onih iz priobalja (nar, smokva, maslina), koji su fitohemijski i biohemijski analizirani u Biohemijskoj laboratoriji Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Iz ove saradnje prozašlo je nekoliko publikacija međunarodnog nivoa (dva rada u vodećim časopisima sa SCI liste i poglavlje u međunarodnoj monografiji), zatim posete u okviru CEEPUS mobilnosti nastavnika, veći broj saopštenja na internacionalnim kongresima kao i nekoliko odbranjenih diplomskih radova.

Najvažnije od svega je, ipak, da su za ovih 30 godina rada i druženja uspostavljeni iskreni prijateljski ljudski odnosi koji se nastavljaju u kontinuitetu čak i kada nema zvanične saradnje - naučnici iz Novog Sada gotovo redovno odlaze u posete kolegama u Bar a još su radosniji kada mogu uzvratno da ih ugoste.

U prilogu su i slike koje će bolje od reči ilustrovati našu saradnju i iskreno prijateljstvo!

Srdačan pozdrav i srećna godišnjica Univerzitetu Crne Gore!

dr Đorđe Malenčić, red. prof.
Katedra za zemljište, ishranu biljaka i genetiku
Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.