Promovisana Monografija Univerzitet Crne Gore 1974-2024: Temelj svih budućih istraživanja o najznačajnijoj instituciji
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

„Monografija Univerzitet Crne Gore 1974-2024 donosi pouzdane i sistematizovane podatke o nastanku, razvoju, radu i organizaciji jedinog državnog Univerziteta, prateći sve njegove mijene kroz poluvjekovno trajanje“, kazala je prof. dr Rajka Glušica, članica Uređivačkog odbora, na promociji Monografije koja je večeras okupila akademsku zajednicu u amfiteatru 106 u zgradi tehničkih fakulteta UCG. (FOTO album)

„Sa preko 300 strana Monografije kroz brojne podatke i fotografije dobijamo potpunu sliku stanja na Univerzitetu u svim fazama njegovog razvoja, ali i  podsjećanje na značajne ljude, univerzitetske profesore, studente i događaje koji su presudno uticali na sudbinu Univerziteta. Monografija predstavlja kapitalno djelo koje će biti temelj svih budućih istraživanja o najznačajnijoj obrazovnoj, naučnoistraživačkoj i umjetničkoj instituciji u Crnoj Gori“, rekla je profesorica Glušica.

Na promociji su govorili članovi Uređivačkog odbora koji su bili aktivni učesnici u kreiranju ovog izdanja tokom protekle godine.

Prof. dr Ljubiša Stanković, predsjednik Uređivačkog odbora Monografije, naglasio je „jubilej 50 godina postojanja Univerziteta Crne Gore je svakako najznačajniji događaj u državi ove godine.“

„Monografija koju promovišemo je napisana da bi se zabilježili i od zaborava otrgli mnogi važni događaji iz poluvjekovnog života Univerziteta Crne Gore, vezani za njegovo osnivanje, razvoj, organizaciju, reforme, da bi se ukazalo na svijetle primjere i dostiguća, kao i na posebnu društvenu misiju u razvoju Crne Gore i ponovnom zaokruživanju njene, sa manjim istorijskim prekidima, hiljadugodišnje državnosti“, objasnio je profesor Stanković.

„Univerzitet Crne Gore, kao jedini državni univerzitet, a do nedavno i jedina visokoškolska institucija u Crnoj Gori, ima veliku društvenu odgovornost da svim građanima Crne Gore koji žele da stiču visoko obrazovanje, koji žele da permanentno uče i šire svoja znanja, obezbijedi da to na najvišem nivou ostvare u Crnoj Gori. A ljudi i znanje su najveći potencijal i najbolje ulaganje u budućnost jednog društva i države“, ocijenio je Stanković.

Monografija dokumentuje i značaj organizacionih jedinica Univerziteta koje su se kroz nastavnu, naučnoistraživačku i projektnu djelatnost pozicionirale na akademskoj mapi Evrope.

"Ništa nije moćnije od ideje čije je vrijeme došlo. Sazrijevanjem i potrebama vremena i društva, prije 27 godina je osnovan i počeo sa radom Medicinski fakultet UCG", istakao je prof. dr Miodrag Radunović, dekan fakulteta, na promociji.

„Kadrovski jaki i usmjereni ka nauci, koračamo složno, kreirajući studentima viziju budućnosti utemeljenu na humanosti“, kazao je Radunović predstavljajući programe Medicinskog fakulteta. Sa preko tri hiljade diplomiranih studenata i stalnim razvojem infrastrukture, Fakultet, smatra on, neprekidno se razvija. „Uvođenjem specijalizacija iz svih grana medicine uz podršku profesora sa eminentnih fakulteta regiona omogućićemo kvalitetnu edukaciju i transfer znanja, time i zadržavanje mladih kolega u Crnoj Gori. Stvaraju se uslovi da mogu ostvariti svoje ambicije unutar zemlje uz kvalitetnu valorizaciju rada.“

Pored naučnoistraživačkog i obrazovnog aspekta, Monografija dokumentuje i aspekte evolucije kulturnog i umjetničkog života naše zemlje, koji se, kako smatra prof. dr Nikola Vukčević, jasno dijeli na period „prije i nakon uspostavljanja akademskih institucija za obrazovanje umjetnika u Crnoj Gori“.

„Uspostavljanjem Muzičke akademije, Fakulteta likovnih umjetnosti i Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju - došlo je do pojave suštinskog impulsa za razvoj i dalju diferencijaciju umjetničkih disciplina i obrazovnih profila, te kreiranja različitih komplementarnih aktivnosti. Kvalitet obrazovanja koje ove institucije danas nude iz niza umjetničkih disciplina ističe se višedecenijskim iskustvom, razvojem metoda, međunarodnom interakcijom i multidimenzionalnom komunikacijom sa umjetničkom praksom, a - navedene institucije, bez dileme, imaju ključnu ulogu u formiranju cjelokupne kulturne scene Crne Gore“,  naveo je Vukčević.

Prof. dr Sonja Tomović-Šundić je zaključila da je od osnivanja 1974. godine Univerzitet „stjecište znanja i nauke, akademska zajednica predavača i studenata, lozinka naše prosvijećenosti, bez čega je nemoguće govoriti o duhovnom i kulturnom, ali političkom i ekonomskom razvitku Crne Gore. Ova Monografija je sinteza njegovog razvojnog puta i sazrijevanja u respektabilnu instituciju, nastojanje da se napravi što sveobuhvatniji pregled i valorizuju najznačajniji procesi i njihovi učesnici koji su obilježili njegovo poluvjekovno trajanje. S namjerom da se ukaže na magistralne pravce njegovog strateškog djelovanja u XXI vijeku.“

Događaj je moderirala mr Ksenija Rakočević.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.