Biotehnički fakultet, 10.12.2018

Edukacija lica odgovornih za promet sredstava za zaštitu biljaEdukacija lica odgovornih za promet sredstava za zaštitu bilja

Na osnovu Ugovora o vršenju stručnih poslova edukacije lica odgovornih za promet sredstava za zaštitu bilja između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Univerziteta Crne Gore – Biotehnički fakultet od 16.03.2017. godine, broj 32/17-0101-796, Biotehnički fakultet organizuje Edukaciju lica odgovornih za promet sredstava za zaštitu bilja. Predavanja će se održati 15. i 16. decembra na Biotehničkom fakultetu sa početkom u 9:00 časova, ukoliko bude prijavljeno 10 i više kandidata. Cijena edukacije je 100 € po kandidatu.

 

Odgovorno lice i kontakt osoba:

Prof. dr Nedeljko Latinović

e-mail: nlatin@ucg.ac.me

mob: 069 380 184

Dokumenti