Biotehnički fakultet, 21.06.2019

Srednjoškolci koji upišu Biotehnički fakultet stiču praktična znanja za sopstveni biznisPoljoprivreda, agrobiznis, bezbjednost hrane predstavljaju  veliku šansu i privilegije za mlade ljude, ali isto tako zahtijevaju specifična  znanja, veliki rad i brojna odricanja, smatra prodekan za nastavu Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Aleksandra Despotović.

Posljednjih šest godina sva mjesta raspisana Konkursom bila su popunjena na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Prodekanka Despotović navodi da će za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2019/2020. godini, Konkurs biti raspisan za akademske studijske programe - Biljna proizvodnja i Animalna proizvodnja, kao i za primijenjene studije - Mediteransko voćarstvo i Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje.Image

“U dosadašnjem periodu prohodnost za upis na Biotehnički fakultet imali su svršeni srednjoškolci kako iz gimnazije tako i stručnih škola. Pri upisu boduju se i predmeti od značaja za pohađanje nastave na Biotehničkom fakultetu, a to su: Biologija i Hemija“, navodi Despotović.

U proteklom periodu interesovanje za upis osnovnih studija Biotehničkog fakulteta  bilo je  na zavidnom nivou.

„Privilegija svršenih srednjoškolaca upisanih na Biotehnički fakultet ogleda se u sticanju praktičnih znanja,  vještina i mogućnosti njihove primjene u sopstvenom biznisu. Poljoprivreda je jedna od strateških grana razvoja države Crne Gore, pa će se u tom smislu i potreba za kadrom koji mi edukujemo nastaviti u budućem periodu. Jedan od ciljeva našeg Fakulteta jeste podsticanje mladih ljudi na razvijanje preduzetničkih ideja, njihova realizacija, a sve u cilju samozapošljenja“, kaže Despotović.

Nastavno osoblje na ovom Fakultetu primjenjuje savremene nastavne metode, a vježbe  se realizuju u savremeno opremljenim laboratorijama.

„Praktična nastava se izvodi na oglednim imanjima u Podgorici i Baru, i u okviru predmeta kroz stručne posjete privrednim subjektima sa kojima Biotehnički fakultet ima uspješnu saradnju. Studenti imaju mogućnost da aktivno budu uključeni u naučnoistraživačke projekte Fakulteta. U prilog tome treba istaći kvalitetnu naučnoistraživačku infrastukturu, koja omogućava povezivanje i priključivanje evropski poznatim centrima“, ističe Despotović.

Ona navodi da ovaj fakultet posjeduje značajan nastavni i istraživački potencijal koji pruža šanse za dalju implementaciju evropskog nivoa kvaliteta nastave, visokog nivoa kvaliteta istraživanja i inovacija, sa njihovim direktnim transferom ka poslovnom i privrednom okruženju.

„Proizvodnja hrane je zahtjevan i human zadatak, koji zahtjeva učešće ljudskih i materijalnih resursa. Na nama svima je da radimo na unapređenju i obezbjeđenju kvaliteta, edukaciji kvalitetnog mladog kadra spremnog za nove evropske izazove“, zaključuje Despotović.  

https://portalanalitika.me/clanak/337739/srednjoskolci-koji-upisu-biotehnicki-fakultet-sticu-prakticna-znanja-za-sopstveni-biznis

https://www.cdm.me/drustvo/na-biotehnickom-fakultetu-se-sticu-prakticna-znanja-za-sopstveni-biznis/

http://www.antenam.net/drustvo/124101-srednjoskolci-koji-upisu-biotehnicki-fakultet-sticu-prakticna-znanja-za-sopstveni-biznis

 

https://fosmedia.me/taxonomy/term/47645

Broj posjeta : 1371