Biotehnički fakultet, 08.10.2019

Završen deveti festival Otvoren dani naukeX

Biotehnički fakultet zajedno sa Istorijskim institutom predstavio se na devetom festivalu Dani nauke u organizaciji Ministarstva nauke, u periodu od 2. do 5. oktobra 2019.

Festival se održao u dvorcu Petrovića na Kruševcu, pod sloganom “Crnogorski katuni – višestruki izazov za generacije koje dolaze”. Tokom dva dana našeg zajedničkog predstavljanja posjetioci su na štandu mogli više da saznaju o načinu života na crnogorskim katunima, tehnologiji proizvodnje tradicionalnih mlječnih proizvoda kroz prezentaciju i radionice koje je organizovao tim Katun projekta.

Takođe, predstavljene su neke od aktivnosti koje se realizuju u laboratorijama Biotehničkog fakulteta: uzimanje, priprema za obradu i analiza zemljišnih uzoraka, biljnog materijala, životinjskih tkiva, mlijeka i mlječnih proizvoda. Kroz kratke video klipove prikazan je i rad laboratorije za mljekarstvo, laboratorije za analizu hrane i hraniva i laboratorije za molekularno-genetička istraživanja. Posjetioci su mogli da uživaju u tradicionalnim mlječnim proizvodima sa katuna koji su bili izloženi, i da po želji urade senzornu ocjenu proizvoda.

Organizovana je i edukativna prezentacija o važnosti gljiva u šumskim ekosistemima, načinima na koje se mogu istraživati i sakupljati i kako se formira baza podataka o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini na primjeru baze koja je formirana za katune na Kučkoj planini. Posjetiocima je omogućeno da sami pretražuju ovu bazu podataka.

Tokom trajanja festivala naš štand je bio veoma posjećen. Posebno nam je prijala posjeta i interesovanje đaka iz osnovnih i srednjih škola (iz cijele Crne Gore) , kao i veliki broj individualnih posjeta.

 

Broj posjeta : 520