Biotehnički fakultet, 22.10.2019

Berba masline u kolekcionom zasadu Biotehničkog fakulteta u BaruTradicionalna berba masline u kolekcionom zasadu Biotehničkog fakulteta – u Centru za suptropske kulture u Baru održana je juče, 21. oktobra 2019. godine. 

U berbi su, pored profesora i osoblja Centra, aktivno učestvovali i studenti primijenjenih studija Mediteransko voćarstvo koje se realizuju u Baru.

Masline će biti prerađene u lokalnoj uljari sa kojom Centar sarađuje, a dobijeno ulje koristiće se za degustacije,  vježbe i praktičnu nastavu studenata iz predmeta Maslinarstvo i Uljarstvo, kao i za organizovanje panela za maslinovo ulje.

Inače, treba istaći da je Centar za suptropske kulture najstarija naučnoistraživačka ustanova  u Crnoj Gori, osnovana Odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije u aprilu 1937. godine pod nazivom Državna ogledna stanica za južne kulture.

Ova Ogledna stanica je bila polazište formiranja Poljoprivrednog instituta, koji je prerastao u Biotehnički institut, pa do današnjeg Biotehničkog fakulteta.

Broj posjeta : 634