Biotehnički fakultet, 21.11.2019

Predstavnici DG Agri posjetili Biotehnički fakultetPredstavnici Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije - DG Agri (Liam Breslin, Dik Van Dijk i Nadia Kyuchukova) zajedno sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (Darko Konjević - direktor direktorata za ruralni razvoj i Radana Damjanović – direktor direktorata za poljoprivredu) posjetili su danas Biotehnički fakultet.

Nakon što je dekan, prof. dr Božidarka Marković, ukratko upoznala predstavnike EK sa organizacijom i aktivnostima koje se realizuju na Biotehničkom fakultetu (nastavna, naučno-istraživačka i stručno savjetodavna) i njegovom značaju za crnogorsku poljoprivredu, gosti su posjetili neke od naših laboratorija (laboratorija za mlijeko, nematološka, virusološka, agrohemijska, mikološka, entomološka, laboratorija za sjeme, enološka laboratorija, laboratorija za hraniva).

U razgovoru sa zaposlenima gosti su detaljno upoznati sa svim uslugama koje Fakultet pruža prema krajnjim korisnicima. Delelgaciju iz Brisela je veoma interesovala naša naučno istraživačka aktivnost, a posebno učešće i realizacija međunarodnih projekata finansiranim iz  EU fondova.      

Broj posjeta : 631