Biotehnički fakultet, 29.11.2019

Bilateralni projekat sa Republikom SrbijomU periodu od 25. do 28. novembra na Biotehničkom fakultetu su u okviru bilateralnog projekta sa Republikom Srbijom „Аltеrnаtivnа žitа i uljаricе kао izvоr zdrаvstvеnо bеzbjеdnе hrаnе i vаžnа sirоvinа zа prоizvоdnju biоgoriva“ boravile dr Vera Popović i dr Sanja Mikić, saradnice Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

Tokom njihovog boravka u Crnoj Gori organizovana je posjeta savremenom skladištu sjemenskog krompira u vlasništvu proizvođača Vasilija Jakšića iz Žabljaka. Pored uvida u način skladištenja i tehničke kapacitete skladišta njih dvije su upoznate i sa opštom situacijom u proizvodnji sjemenskog krompira u Crnoj Gori. Osim aktivnosti predviđenih Programom naučno-tehnološke saradnje dr Vera Popović i dr Sanja Mikić su učestvovale i na naučnoj tribini organizovanoj od strane Crnogorske akademije nauka i umjetnosti na kojoj je o životu i djelu akademika Ljuba Pavićevića govorio prof. dr Zoran Jovović.

Njihova posjeta je bila prilika i da se susretnu sa dekanicom prof. dr Božidarkom Marković i njenim saradnicima. Na tom sastanku se razgovaralo o produbljivanju saradnje između naših institucija, kao i o potpisivanju sporazuma o naučnoj saradnji koji bi već postojeću saradnju dodatno ojačao.

Posljednjeg dana njihovog boravka organizovana je posjeta Oglednom imanju Biotehničkog fakulteta u Lješkopolju i Vinskom podrumu u Šipčaniku.

FOTO GALERIJA

Broj posjeta : 765