Biotehnički fakultet, 10.07.2020

Konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija upisni rok JUN, 2020. godineX

Obavještavaju se studenti koji su stekli pravo na upis da preporučenom poštom dostave:

  • - indeks sa uredno popunjenom prvom stranom
  • - dvije identične fotografije u boji
  • - dva popunjena prijavna lista - ŠV obrazac

Upis se završava 16. jula 2020. godine u 16 časova. Za kandidate koji ne dostave dokumentaciju smatraće se da su odustali od upisa.

Napomena: Za kandidata pod rednim brojem 61 na studijskom programu Biljna proizvodnja predlaže se upis po principu afirmativne akcije (1% preko konkursom traženog broja kandidata), o čemu će biti obavješten.

 

Predsjednik komisije za upis

prof. dr Snježana Hrnčić

Dokumenti

Broj posjeta : 2034