Biotehnički fakultet

Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Vladana Rakonjca
Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Vladana Rakonjca pod nazivom „Kvalitet, senzorne osobine i randman tradicionalnih mlječnih proizvoda sa dodatkom enzima transglutaminaza“ održaće se u srijedu, 15. septembra 2021. godine  u 13:00 časova putem zoom platforme.

Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

  1. dr Božidarka Marković, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo) - član
  2. dr Milan Marković, vanrednio profesor, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo) – član i
  3. dr Slavko Mirecki, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore (naučna oblast: stočarstvo) – član.

 

Predsjednik komisije za doktorske studije

Prof. dr Zoran Jovović

 

Broj posjeta : 126

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.