Produžena podrška studentima Univerziteta Crne Gore za elektronsko potpisivanje ugovora
Univerzitet Crne Gore produžiće podršku studentima za potpisivanje elektronskog ugovora o studiranju, započetu 4. oktobra 2023,  do 12. novembra 2023 godine. Studentima su, počev od 4. oktobra, na organizacionim jedinicama UCG, na raspolaganju referenti koji će ih edukovati i pomoći im da potpišu ugovor o studiranju elektronskim putem.

Referenti za studentska pitanja, uz pomoć lica za informatičku podršku, omogućiće studentima da digitalno zaključe ugovor o studiranju, i sa njima prođu kroz sve potrebne korake.  

Llice zaduženo za informatičku podršku na univerzitetskoj jedinici će obezbijediti najmanje jedan računar sa instaliranim svim programima za aktivaciju lične karte i elektronsko potpisivanje ugovora, uz korišćenje čitača ličnih karata.

Elektronsko potpisivanje ugovora je dio šireg projekta digitalizacije servisa na Univerzitetu Crne Gore, koji ima za cilj da unaprijedi kvalitet i efikasnost studiranja. 

Zaključivanje ugovora o studiranju je zakonska obaveza, a kvalifikovani elektronski potpisi zamjenjuju svojeručni potpise, ne samo u Crnoj Gori, već na prostoru Evropske unije. Elektronski potpis mogućava studentima da lakše „saobraćaju“, a Centru informacionog sistema Univerziteta Crne Gore da dalje razvijaju nove servise koji će unaprijediti kvalitet studiranja.

Koraci za potpisivanje ugovora o studiranju su, podsjećamo, sljedeći:

  1. Kandidat aktivira novu ličnu kartu na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova na stranici „Aktiviraj ličnu kartu”; 
  2. Student elektronski potpisuje ugovor o studiranju putem platforme „Elektronski upis”.
 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.