Prijava za CEEPUS mobilnosti - zimski semestar 2024-25
Konkurs za prijavu mobilnosti studenata i akademskog osoblja za zimski semester 2024/25 preko CEEPUS programa otvoren je do 15. juna 2024.

Biotehnički fakultet je partner na sledećim mrežama:

RS-1607-04-2425 - Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe

HU-0003-20-2425 - Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen

SI-1817-02-2425 - Tourism and Agriculture Sustainable Alliances - #TASA

RS- 1512-05-2425 – Improving Food Quality with Novel Food Processing Technologies

Za dodatne informacije obratite se prodekanu za nauku i međunarodnu saradnju (biljanal@t-com.me)Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.