Biotehnički fakultet, 17.05.2019

Novi konkursi za Univerzitete: Oradea, West Attica i JašiObjavljeni su sljedeći konkursi: 


Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Oradea, Rumunija_ rok 24. maj 2019

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/45682-konkurs-za-razmjenu-sa-
univerzitetom-oradea-rumunija-rok-24-maj-2019 

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom West Attica (bivši TEI)_ rok 29.maj
2019

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/45850-konkurs-za-razmjenu-sa-
univerzitetom-west-attica-bivsi-tei-rok-29-maj-2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Jašiju, Rumunija_28. maj 2019.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/39881-konkurs-za-razmjenu-sa-
univerzitetom-u-jasiju-rumunija-28-maj-2019.

Broj posjeta : 439