Biotehnički fakultet, 25.10.2019

Odbrana magistarskog rada kandidata Armina KalačaOBAVJEŠTENJE

Kandidat Armin Kalač javno će braniti magistarski rad na temu:Uticaj različitih načina suzbijanja korova na zakorovljenost, agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike sorte Vranac”, pred komisijom u sastavu:

  • dr Slavko Mijović, predsjednik
  • dr Tatjana Popović, mentor,
  • Prof. dr Zoran Jovović, član

Odbrana će se održati dana 29.10.2019. godine sa početkom u 13:00 časova, na Biotehničkom fakultetu u sali 03.

Broj posjeta : 196