Biotehnički fakultet, 07.11.2019

Konkurs za razmjenu sa Sivas Cumhuriyet Univerzitetom - TurskaObjavljen je konkurs sa razmjenu sa Sivas Cumhuriyet Univerzitetom u Turskoj. Uključene su sve studijske oblasti koje postoje na tom univerzitetu, pa je prethodno potrebno provjeriti koje sve oblasti postoje.

 Konkurs je dostupan na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/55534-konkurs-za-razmjenu-sa-sivas-cumhuriyet-univerzitetom-u-turskoj-sve-jedinice-rok-za-prijavu-27-novembar-2019

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko i administrativno osoblje svih jedinica. Rok  za prijavu je do 27. novembra.

Kako je saopšteno iz Centra za međunarodnu saradnju jedan student može ići na praksu u trajanju od 75 dana.

Takođe, proslijeđena je i informacija da je procedura za prijavljivanje za Tursku nešto drugačija. Zainteresovani kandidati podnose direktno prijave online (linkovi za platforme su dostupni u konkursu) i istovremeno dostavljaju prodekanu tražena dokumenta.

Broj posjeta : 172