Biotehnički fakultet, 27.11.2019

Predavanja na temu: Primijenjena analiza prostornih podataka u programskom jeziku RU sklopu ERASMUS+ Konkursa i razmjene sa Univerzitetom u Zagrebu, Filip Varga, mag. biol. exp. sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održaće od 02-04.12.2019. set predavanja na temu ,,Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u''. To je programski jezik koji ima  primjenu u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka, odnosno  u pripremi, vizualizaciji i statističkoj analizi podataka.

S obzirom da statistička analiza podataka predstavlja osnovu u izradi i tumačenju podataka u doktorskim tezama, magistarskim radovima, i da je neophodna u obradi podataka za pripremu i objavljivanje naučnih radova, a da su istraživanja koja se realizuju na našem Fakultetu vezana, između ostalog, i za obradu bioloških, ekoloških, evolucionih i drugih parametara,  obuka za ovaj statistički program biće od velikog značaja za sve zainteresovane. Predavanja su prvenstveno namijenjena studentima doktorskih i master studija, ali i svim ostalim istraživačima koji su zainteresovani za navedenu temu.

Predavanja će se održavati u sali 03 (prizemlje) Biotehničkog fakulteta, od ponedjeljka do srijede (02-04. 12. 2019) u terminu od 13-16 h.

Poželjno je da svi zainteresovani potvrde svoje učešće (informaciju poslati na e-mail Biotehničkog fakulteta: btf@ucg.ac.me

Broj posjeta : 203