Biotehnički fakultet, 01.10.2020

VAŽNO!!! Obavještenje za studente koji pohađaju nastavu iz Engleskog jezika INastava iz Engleskog jezika I održaće se u petak 02.10.2020 po sledećem rasporedu:

Studijski program Biljna proizvodnja:

- Studenti sa rednim brojem 1-30, i stari studenti sa početkom u 14 časova sala A4,

- Studenti sa rednim brojem 31-61 sa početkom u 14:30 časova sala A4.

Studijski program Animalna proizvodnja:

Svi novoupisani i stari studenti sa početkom u 15 časova sala A4.

Broj posjeta : 482