Biotehnički fakultet, 19.10.2020

Odbrana polaznih istraživanja mr Milena ĐokićOdbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Milene Đokić, pod nazivom  " Genetički diverzitet i struktura crnogorskih populacija ovaca ", održaće se u petak 23. oktobra 2020. godine u sali 311 sa početkom u 13.00 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Božidaraka Marković, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor 
  2. Dr Đina Božović, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  3. Dr Milan Marković, vanredni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
Broj posjeta : 275