Biotehnički fakultet, 23.10.2020

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Andreje KomnenićStudentkinja Andreja Komnenić, javno će braniti magistarski rad pod nazivoma "Proizvodnja matičnjaka (Melissa officinalis L.) po principima organske proizvodnje” pred komisijom u sastavu:

Prof. dr Zoran Jovović,  mentor

Prof. dr Nataša Mirecki, član

Doc. dr Radisav Dubljević, član

Odbrana magistarskog rada održaće se u petak 23.10.2020. god. sa početkom u 10:30 u sali 211.

 

 

Broj posjeta : 385