Pomorski fakultet Kotor

Opština Kotor podržala organizaciju konferencije iz oblasti pomorstva
Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore prof. dr Špiro Ivošević, dekan, prof. dr Tatijana Dlabač, prodekanica za razvoj i inovacije i doc. dr Stevan Kordić su u petak, 3. septembra 2021. godine, bili u radnoj posjeti kod gospodina Vladimira Jokića, predsjednika Opštine Kotor.

Tokom ove posjete bilo je riječi o saradnji između Pomorskog fakulteta i Opštine kroz niz zajedničkih aktivosti, kao što su projekti, okrugli stolovi, konferencije itd.

Predsjednik Vladimir Jokić je podržao aktivnosti vezane za organizaciju prve međunarodne naučne konferencije iz oblasti pomorstva pod nazivom “Kotor International Maritime Conference” (skr. KIMC) koja će biti održana 26. i 27. novembra 2021. godine u Kotoru, tako  da će Opština Kotor biti jedan od suorganizatora. U narednom periodu biće zajednički razmotrene teme koje bi bile interesantne za organizovanje bar jednog okruglog stola u toku konferencije.

Informacije u vezi sa organizacijom i održavanjem Konferencije mogu se naći na zvaničnom internet sajtu: https://www.kimc.ucg.ac.me/

Povezane vijesti:

Međunarodna naučna konferencija iz oblasti pomorstva

Opština Kotor

Dokumenti

Broj posjeta : 368