Biotehnički fakultet, 20.06.2018

Ukupno poeni i predlog ocjenaPrezime i ime Nastava Seminarski (max10) I kolokvijum II kolokvijum Završni (max 45) Ukupno  Ocjena
Jočić Aleksandra 3 8 18.9 18.1 42.3 90.3 A
Ralević Miladin 5 9 20.0 19.3 39.6 92.9 A
Kovačević Miloš 5 7 17.3 17.7 43.5 90.5 A
Jakšić Jovana 1 6 15.8 14.9 39.5 77.2 C
Backović Milena 1 6.5 13.7 14.1 25.1 60.4 D
Saičić Miloš 4 4 16.0 15.9 32.5 72.4 C
Nikčević Aleksandar 5 7 17.0 16.6 38.0 83.6 B
Grbović Adrian 3 - 14.5 17.1 25.5 60.1 D
Sekulić Isidora 1 5 17.5 15.2 31.7 70.4 C