Fakultet političkih nauka

Erëmirë Krasniqi / Razgovori u muzeju / PreokupacijeUsmena istorija, alternativne arhive i otvoreni muzeji: prema novim izlagačkim praksama

16.11. / 19h / Umjetnička galerija "Miodrag Dado Đurić" /

Sakupljanjem životnih priča koje se ukrštaju sa širom istorijom Kosova, Inicijativa za usmenu istoriju predlaže inkluzivan pristup razmišljanju o prošlosti i njenom arhiviranju. Kao dio otvorene online platforme, živa arhiva omogućava lokalno vlasništvo nad kulturnim i istorijskim znanjem. Ova praksa niti teži da opet potisne istoriju u singularnost jedinstvenog narativa, niti želi njen kraj. Konkretnije, prezentovaće se pažljivo praćenje Kampanje za  pomirenje krvnih osveta (Fushata e Pajtimit të Gjaqeve), koja je bila poziv za pomirenje i jedinstvo među Albancima na Kosovu. Arhivska zbirka intervjua na temu pomirenja udružuje različite i ponekad nedosledne interpretacije kampanje koja su data u to vrijeme i kasnije. Suočavajući se sa savremenom istorijom, postavlja se pitanje kako se kampanja pamti, i kako ispričati priče koje ostaju neopažene u postavci multimedijalne izložbe.

Erëmirë Krasniqi (1985) je izvršna direktorica Inicijative Usmena Istorija Kosova (Kosovo Oral History Initiative). Nedavno je studirala na Univerzitetu u Jeni te pridobila master iz Izlaganja Savremene Istorije (Exhibiting Contemporary History), posjeduje i master iz Komparativne književnosti na Koledžu u Dartmouth-u. Trenutno istražuje Kampanju za pomirenje krvnih osveta (1990-92) kao i kolekciju modernističkih umjetničkih radova u Nacionalnoj Galeriji Kosovo.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print